RASK MOBILISERING - RETT KOMPETANSE

OLJE OG GASS - LANDBASERT INDUSTRI - FORNYBAR ENERGI

Tilgjengelig personell 24-7-365

Markeder og tjenester

Operasjonell driftsstøtte

Innleie, rekruttering og rådgivning

Vi dekker personellbehovet ved prosjekter og midlertidige behov

Kompetanse i alle faser

Planlegging, mobilisering
Operasjon og drift
Modifikasjon og vedlikehold
Demobilisering
Rig move/between well

20 år bransjeerfaring

Vi kjenner til de ulike kompetansekrav, kundespesifikke krav, rigger og installasjoner og tilbyr kvalifisert personell tilpasset kundens behov

Tilgjengelige 24/7/365

Vi er fleksible og tilgjengelige og kan levere raskt til både korte- og lange oppdrag eller prosjekter

Kvalitet og HMS

Vi har nullvisjon på skader og ulykker og ønsker å være transparente i alt vi foretar oss. RTC er ISO 9001 sertifisert

Ansvarlighet

Vi har langsiktige rammeavtaler med sentrale aktører innen olje og gass næringen samt tilslutningsavtale med Industri Energi

Kompetansepartner

Vi søker deg som ønsker en karriere i dagens og morgendagens energiselskaper

Referanser

«Vi kan de kundespesifikke kravene til verktøy, ferdigheter og erfaring – og finner RETT kompetanse til oppdraget»
Terje Thorsen
BDM, RTC Offshore AS

Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt

Vi ansetter!

Håndtering av Covid-19 i RTC Offshore AS

Gjennomsiktighet og kontinuerlig forbedring.

SKIEN 20. NOVEMBER 2021: Vi søker nye kollegaer til både oppdrag for kunder samt administrative stillinger hos oss i administrasjonen.

Les mer

SKIEN 4. JANUAR 2022: RTC Offshore følger til en hver tid Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger og våre oppdragsgiveres retningslinjer. Vi gjennomfører utreiseinstruks for våre ansatte som reiser offshore.

Les mer

SKIEN 03. AUGUST 2021: RTC Offshore ble i januar resertifisert for 3 nye år for vårt kvalitetsledelsessystem. Vi fortsetter det kontinuerlige arbeidet med fokus på kvalitet for våre kunder og ansatte.

Les mer