Vi tar vare på våre ansatte til sjøs

SKIEN 13. MARS 2021: Vårt styringssystem er vurdert av DNV GL og viser at vi tar vare på våre ansatte til sjøs. RTC jobber i henhold til kravene i Maritime Labour Convention (MLC 2006).

Vårt styringssystem er sertifisert i henhold til DNV Standard for sertifisering av bemanningskontorer og private rekrutterings- og plasseringstjenester.

RTC Offshore har mottatt sertifikatene:

  • Standard for Certification of Crew Manning Offices, Private Recruitment and Placement Services

    • Part 1: Crew Manning Offices

    • Part 2: Private Recruitment and Placement Services based on the requirements in the Maritime Labour Convention, 2006, Regulation 1.4

Ett av målene med MLC er å beskytte våre ansatte som jobber til sjøs og sikre at de forstår sine rettigheter.