Vi tar vare på våre ansatte offshore - årlig revisjon gjennomført

SKIEN JUNI, 2022: Vårt styringssystem er revidert av DNV GL og viser at vi tar vare på våre ansatte offshore. RTC jobber i henhold til kravene i Maritime Labour Convention (MLC 2006).

Vårt styringssystem er sertifisert i henhold til DNV Standard for sertifisering av bemanningskontorer og private rekrutterings- og plasseringstjenester. Revisjonen resulterte i 0 avvik/funn.

RTC Offshore har oppdatert sertifikatene:

 • Standard for Certification of Crew Manning Offices, Private Recruitment and Placement Services

  • Part 1: Crew Manning Offices

  • Part 2: Private Recruitment and Placement Services based on the requirements in the Maritime Labour Convention, 2006, Regulation 1.4

Ett av målene med MLC er å beskytte våre ansatte som jobber offshore og sikre at alle forstår sine rettigheter.

Eksempler på ansattes rettigheter:

RTC skal:

 • Sikre at arbeidsforholdene er i henhold til forskrifter og tariffavtaler

 • Informere om ansattes rettigheter og plikter og gi den ansatte tilstrekkelig tid til å undersøke før signering

 • Gi ansatte en kopi av arbeidsavtalen

 • Opprettholde et oppdatert register over alle ansatte og hvor de befinner seg

 • Informer ansatte om eventuelle oppdragsgivers/rederiets retningslinjer, for eksempel at alkohol ikke kan inntas

 • Ha en effektiv klageprosedyre på plass

 • Sikre at forsikringsordninger for den ansatte er på plass

 • Respekter ansattes rett til privatliv og behovet for å beskytte den enkeltes konfidensialitet

 • Sørg for at vi kan svare raskt og sympatisk på forespørsler om informasjon og råd fra familien mens den ansatte er offshore – uten kostnad for den ansatte eller familien

 • Hold oppdaterte lister over kontaktdetaljer ved nødstilfeller

 • Sikre at den ansatte kun skal bære følgende kostnader i forbindelse med oppdraget:

  • Helseattest

  • Sjømannsbok

  • Pass/personlige reisedokumenter