Personvernerklæring

Vi er forpliktet til å verne om og respektere ditt personvern. Personvernerklæringen beskriver dine rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger og våre tiltak for å sikre ditt personvern. RTC samler inn og bruker informasjon om deg for personaladministrative formål og for å kunne utføre våre arbeidsrettslige forpliktelser og rettigheter.

Formål med behandlingen

Open
 • All innsamling og behandling av personopplysninger gjøres for å utføre RTC sitt mål innen rekruttering til faste ansettelser og bemanning av midlertidige oppdrag internt eller for kunde. På denne måten vil vi kunne utføre våre plikter og service overfor deg som arbeidssøker/arbeidstaker og/eller kunde

 • Dersom du er arbeidssøker vil dette være for å avklare kompetanse opp mot oppdrag og/eller for å ha relevante kandidater for fremtidige oppdrag

Hvilke personopplysninger innhentes og behandles?

Open

Personopplysninger RTC normalt samler inn, inkluderer, men er ikke begrenset til:

Informasjon som aktivt er gitt av deg ved registrering på våre nettsider - evt. når du kontakter oss:

 • Ditt navn, dato og fødselssted, kontaktdetaljer og kvalifikasjoner (utdanning, kurs og arbeidserfaring), og all annen informasjon som du selv har oppgitt i CV-en eller resyméet ditt
  Dersom du kontakter oss, vil vi i noen tilfeller beholde dokumentasjon relatert til den korrespondansen

Annen åpen tilgjengelig informasjon som er relevant (eks. Linkedin)

Informasjon som samles inn når du begynner å jobbe for selskapet:

 • Kjønn, nasjonalitet, kopi av ID-dokumenter, adresse og kopier av arbeidstillatelse, visum etc

 • Detaljer om dine pårørende og nærmeste slektninger

 • Lønnsinformasjon (eksempelvis bankkontoinformasjon, personnummer, skattekoder, avgifter, lønn, fordeler du måtte ha, eventuelle frivillige fradrag du ber oss om å trekke fra lønnen din (som medlemskontingent i fagforening)

 • Oversikt over deltakelse og tidsbruk på prosjekter, opplæring, kampanjer, undersøkelser og disiplinære saker

 • Informasjon om bruk av våre IT-systemer og lokaler

 • Reiseinformasjon i forbindelse med forhandling, planlegging og kjøp av alle reiserelaterte aktiviteter (eksempelvis fly- og togbilletter, hotell, bilutleie) og refusjon av reiseutgifter (betalingskortinformasjon, passnummer, pådratte utgifter etc)

 • Sensitive personopplysninger (eksempelvis Helseattest for arbeid offshore) og medlemskap i fagforening ved trekk i lønn ved fagforeningskontigent

 • Tilbakemelding om deg fra våre ansatte og tredjeparter som du jobber med eller for, og annen evaluering

 • Gir du tilbakemelding om andre, beholder vi normalt også denne informasjonen da dette er personopplysninger om deg (det er tross alt din mening)

 • Eventuelt register over arbeidsrelaterte helseskader

 • Signert arbeidsavtale

Grunnlaget for behandlingen

Open

Når du jobber for RTC, er vår behandling av personopplysninger for alle de nevnte formålene basert på behandlingsgrunnlaget som nødvendig for å:

 • Oppfylle en avtale som den registrerte er part i

 • Oppfylle rettslige forpliktelser

 • Ivareta RTC sine berettigede interesser i utøvelsen av dets og dets ansattes grunnleggende rettigheter og friheter. Vi forsikrer oss om at behandlingen bare skjer når våre berettigede interesser oppveier personens interesser

Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6(1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse) når kandidaten selv søker en stilling, og på grunnlag av GDPR artikkel 6(1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) når behandlingen skjer av vårt eget tiltak. Der kandidaten gjennomfører særskilte caseoppgaver med tilhørende filming og annet, skjer behandlingen på grunnlag av GDPR artikkel 6(1) bokstav a (samtykke).

Behandling av personopplysningene dine utover disse grunnlagene, vil bare skje med ditt samtykke (utvidet behandlingsgrunnlag)

Er du forpliktet til å gi oss personopplysningene dine?

Open

Innsamling av personopplysningene er nødvendig for å inngå eller opprettholde avtalen med deg. Uten disse, kan vi enten ikke opprettholde ansettelsesforholdet eller relasjonen med deg, eller du kan ikke delta i visse prosesser, eksempelvis få tilbakemeldinger eller delta i kurs eller karriere utvikling.

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Open
 • Avhengig av type data kan og må RTC beholde personopplysninger om deg i flere år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet.

 • Normalt beholder vi opplysninger om skatt, arbeidsavtale og annen finansiell informasjon i 10 år. Øvrige personalopplysninger i minst 3 år etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Utlevering og overføring av personopplysninger til tredjeparter?

Open

Dine personopplysninger vil kunne bli gjort tilgjengelig for tredjeparter:

Til våre kunder

 • Din profil/CV vil kunne bli presentert til potensielle kunder som tilbyr oppdrag som du kan være interessert i, eller som er interessert i din profil. Dette vil i praksis gjøres i samråd med deg. Kun relevante kandidater presenteres kunde.

 • Ved oppdrag for kunde, vil din CV, navn, fødsels- og personnummer, adresse, kontaktinformasjon til deg og dine pårørende, reiseinformasjon, samt relevante kursbevis og sertifikater bli utlevert. Tilsvarende gjelder for helseattest. Relevante attester og tilbakemeldinger fra andre kunder og oppdrag vil også kunne bli utlevert.

 • Ved revisjon vil kunden også kunne få kreve utlevert signert arbeidsavtale med RTC, taushetserklæring og ansattreglement.

Til våre leverandører

 • Leverandører som kan utføre administrativt og operativt arbeid knyttet til våre relasjoner til deg. Disse er underlagt kontraktsmessige og juridiske forpliktelser for å sikre at personopplysningene behandles i henhold til prinsippene om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Eksempler på leverandører er IT leverandører som drifter eller utfører support på våre IT systemer, økonomi og HR-relaterte leverandører som arbeider med lønn- regnskaps- og personalopplysninger og reiseleverandører som organiserer eller administrerer reiser.

Til offentlige myndigheter

 • Personopplysninger deles med offentlige myndigheter, politi, tilsynsmyndigheter eller andre offentlige etater dersom vi (etter eget skjønn) er rettslig forpliktet eller har myndighet til å gjøre det.

Som del av due dilligence

 • I forbindelse med eventuell fusjon, oppkjøp, bytte av tjenesteleverandør eller annen forretningstransaksjon kan det være aktuelt å utlevere personopplysninger til potensiell samarbeidspartner, kjøper eller ny tjenesteleverandør.

Hva registrerer vi ved besøk på våre nettsider?

Open

Vi bruker statistikkverktøyet Google Analytics for å beregne brukertall og trafikk på vårt nettsted slik at vi kan utvikle og forbedre gjennom å forstå hvordan det brukes. IP-adresser anonymiseres før de oversendes til Google Analytics, slik at de ikke kan knytte opplysninger til enkeltbrukere. Google Analytics bruker informasjonskapsler for å samle inn trafikkinformasjon i en anonymisert form. Informasjonen sier noe om hvordan besøkende bruker nettstedet, for eksempel:

 • antall sidevisninger

 • antall besøk

 • hvordan besøkende kom inn på nettstedet

 • informasjon om nettleser

Trafikkinformasjonen lagres hos Google Inc. IP-adresser blir lagret i anonymisert form og kan derfor ikke spores tilbake til deg som bruker.

Vi har aktivert tilleggsfunksjonen «Demografi og interesserapporter» i Google Analytics. Du kan reservere deg mot dette ved å endre dine Google Annonseinnstillinger. Her kan du også oppdatere informasjonen om deg selv. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.

Informasjonskapsler

De fleste nettsteder i dag bruker informasjonskapsler for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som, ved besøk på et nettsted, legges i din nettlesers minne. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, og vi samler inn besøksstatistikk via standard verktøy for dette, som vi benytter for å gjøre nettstedet bedre for deg som bruker. Ingen personopplysninger blir lagret eller hentet.

Ved å benytte nettstedet samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke aksepteres. Vi kan ikke garantere at nettstedet fungerer optimalt hvis du skrur av denne funksjonaliteten.

Vi bruker følgende informasjonskapsler

Google Analytics
Dette er tredjeparts-informasjonskapsler fra Google Analytics. Disse brukes for å gi oss informasjon om hvordan nettstedet brukes (statistikk). For mer informasjon har Google en egen nettside om dette.

Hvilke rettigheter har du?

Open

Rett til innsyn i og kopi av dine personopplysninger

 • Du har rett til å be om bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg. Gjør vi det, kan du ha rett til innsyn i personopplysningene dine (eventuelt via portalen) og til visse opplysninger om hvordan de brukes.

Rett til å få rettet personopplysninger om deg

 • Hvis personopplysningene vi har om deg, ikke er korrekte, kan du be om at informasjonen blir oppdatert eller på annen måte korrigert. Dersom det finnes selvbetjeningsportaler oppfordrer vi deg til å bruke disse, og selv oppdatere personopplysningene dine direkte.

Rett til å bli glemt/få data slettet

 • Hvis vi ikke må beholde eller behandle opplysningene av eller annet grunn, kan du be om at vi stopper, begrenser behandlingen eller sletter (noen eller alle) personopplysninger om deg.

Rett til å klage

 • Når selskapets behandling av personopplysningene dine er basert på selskapets legitime interesser (og ikke noe annet behandlingsgrunnlag), eller har tilknytning til direkte markedsføring, har du rett til å protestere mot at selskapet behandler opplysningen om deg med henvisning til dine særskilte interesser.

Mulighet til å kontakte oss?

Open
 • Dersom du har spørsmål eller ønsker å ta opp noe relatert til personvernerklæringen kan du ta kontakt med oss på post@rtcoffshore.no

 • Du har mulighet til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner kontaktopplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no

Hvordan beskytter vi opplysningene?

Open

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. I den utstrekning vi deler personopplysninger med tredjeparter stiller vi tilsvarende krav om informasjonssikkerhet til dem.

Revidering av personvernerklæringen?

Open

Personvernerklæringen skal revideres minimum årlig eller ved behov.