Kompetansepartner

20 års praktisk erfaring fra norsk olje og gass sikrer at våre kunders daglige operasjon går som planlagt

RTC i tall

264 000

timer har RTC støttet sine kunder de siste 12 månedene

4 av 5

er gjennomsnittlig score på vår årlige medarbeiderundersøkelse

0

er vårt mål på fraværsskader (lost time incidents)

0

avvik og observasjoner i siste ISO 9001:2015 resertifisering

Fagspesialister

  • Vi kjenner til de ulike kompetansekrav, kundespesifikke krav, rigger og installasjoner og vil kunne gi kompetente råd med hensyn til bemanningsbehov

  • For å sikre rett kompetanse til oppdraget setter vi oss inn aktuelle prosedyrer, HMS-kampanjer og fokusområder

  • Vi fokuserer på kvalitet, tilgjengelighet samt personlig oppfølging av våre ansatte og kunder

Kvalitet og HMS

  • Fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er med oss i alt vi gjør

  • Vi har en 0-visjon og arbeider systematisk og kontinuerlig for å redusere risiko for skader, ulykker og miljøpåvirkning

  • RTC er sertifisert i henhold til ISO 9001 og Martime Labour Convention (MLC 2006). Høsten 2021 er vi i prosess for ISO 14001

Kompetanse - Pålitelighet - Fleksibilitet

Verdier

Våre verdier gir grunnlag for vår bedriftskultur og fungerer som et kompass i våre veivalg.

Etiske retningslinjer

Etikk handler om å ta ansvar. Våre Etiske retningslinjer er et hjelpemiddel i etiske dilemmaer og vanskelige situasjoner og skal påvirke kulturen og adferden i selskapet.

Etiske retningslinjer - Code of Conduct

Etikk handler om å ta ansvar. I RTC møter vi på etiske utfordringer i vår arbeidshverdag, vår forretningsdrift og i vår kontakt med medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Vi kan bli stilt overfor konkrete dilemmaer, hvor vi må̊ ta utfordrende valg.

Disse etiske retningslinjene («Code of Conduct») skal være et hjelpemiddel i slike situasjoner og skal påvirke kulturen og adferden i selskapet.

De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere i selskapet, inkludert innleide og konsulenter som utfører arbeid på vegne av selskapet.

Etikk er et lederansvar, men samtidig er vi avhengig av at alle også tar et personlig ansvar for å opptre etisk forsvarlig i de valgsituasjoner vi møter i arbeidshverdagen. Sammen oppnår vi resultater.

Referanser

«RTC har som mål å være den foretrukne kompetansepartneren for norsk energisektor og den foretrukne arbeidsgiveren for våre ansatte»
Jonas Christensen
CEO, RTC Offshore