Kompetansepartner

20 års praktisk erfaring fra norsk olje og gass sikrer at våre kunders daglige operasjon går som planlagt

367 000

timer har RTC støttet sine kunder de siste 12 månedene (2022)

4 av 5

er gjennomsnittlig score på vår årlige medarbeiderundersøkelse

0

er vårt mål på fraværsskader (lost time incidents)

0

avvik og observasjoner i siste ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 oppfølgingsrevisjon

Verdier

Våre verdier Kompetanse - Pålitelighet - Fleksibilitet gir grunnlag for vår bedriftskultur og fungerer som et kompass i våre veivalg.

Fagspesialister

  • Vi kjenner til de ulike kompetansekrav, kundespesifikke krav, rigger og installasjoner og vil kunne gi kompetente råd med hensyn til bemanningsbehov

  • For å sikre rett kompetanse til oppdraget setter vi oss inn aktuelle prosedyrer, HMS-kampanjer og fokusområder

  • Vi fokuserer på kvalitet, tilgjengelighet samt personlig oppfølging av våre ansatte og kunder

Kvalitet og HMS

  • Fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er med oss i alt vi gjør

  • Vi har en 0-visjon og arbeider systematisk og kontinuerlig for å redusere risiko for skader, ulykker og miljøpåvirkning

  • RTC er sertifisert i henhold til ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Ytre mijø), ISO 45001 (Arbeidsmiljø) og Martime Labour Convention (MLC 2006).

Bærekraft og Åpenhetsloven

  • RTC erkjenner at erkjenner at vår forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

  • Samtidig ser vi vårt potensiale til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet en policy for bærekraftig forretningsdrift.

Bærekraft

Referanser

«RTC har som mål å være den foretrukne kompetansepartneren for norsk energisektor og den foretrukne arbeidsgiveren for våre ansatte»
Jonas Christensen
BDM, RTC Offshore