Vi løser kompetansebehovet - 20 års praktisk erfaring fra olje og gass

.

.

.

.

.

Olje og gass - Landbasert industri - Fornybar energi

Innleie eller rekruttering

Innleie eller rekruttering

Tilgjengelige 24/7

Effektiv og rask mobilisering

Bore entreprenør 

 • Kvalifiserte og sertifisert personell - fra teknikere til ingeniører/spesialister

 • Spisskompetanse om rigg-markedet

 • Rådgivning i nedskalering og oppskalering

 • Alle faser;

  • Planlegging, mobilisering

  • Operasjon og drift

  • Modifikasjon og vedlikehold

  • Demobilisering

  • Rig move/between well

Kompetanse og stillinger

Operatør/Service

 • Kvalifiserte & sertifisert personell 

 • Drift & prosjekt

 • ISO-fag

 • Sorte & hvite disipliner

 • Ingeniør tjenester

 • Operasjonell drift, revisjonstanser, modifikasjon og vedlikehold

Kompetanse og stillinger

Fornybar energi

 • Formidling av multidisiplin industriell kompetanse med fokus på "Ren ytelse, Ren effektivitet og Ren kraft"

 • Vår kunnskap og erfaring fra olje- og gassindustrien skal bidra i det grønne skiftet på land og til havs for fornybar og bærekraftig energiutvikling

Kompetanse og stillinger