Vi har kompetansen som skal til

Kvalifisert personell

Mye av veksten innen fornybar energi og miljøbesparende tiltak gjøres delvis mulig av personell med bakgrunn og kompetanse fra olje- og gass.

Miljøsertifisering i prosess

Vi ønsker å bidra til mer bærekraftig energiproduksjon.
RTC er i gang med ISO 14001 sertifisering for å sette miljø- og klimaarbeid i system.

Aktuell kompetanse

Ingeniører
elektrikere
mekanikere
subsea

Kontakt oss Karriere i RTC?