Gjennomsiktighet og kontinuerlig forbedring

SKIEN 03. AUGUST 2021: RTC Offshore ble i januar resertifisert for 3 nye år for vårt kvalitetsledelsessystem. Vi fortsetter det kontinuerlige arbeidet med fokus på kvalitet for våre kunder og ansatte.