RTC Offshore er miljøsertifisert

SKIEN, MAI 2022: RTC ble i mai sertifisert etter standarden ISO 14001 som er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Ingen avvik eller observasjoner ble resultatet av revisjonen.
 • Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. Dette er noe som opptar oss i RTC som virksomhet, medarbeidere og våre kunder. ​

 • RTC ønsker å bidra i positiv retning og miljøhensyn skal være integrert i vårt interne arbeid, utvikling av våre tjenester og samfunnsansvar. ​

 • RTC styrker nå vårt miljøansvar ved å bli sertifisert innen ISO 14001:2015. Standarden hjelper virksomheter med å effektivt minimere sin negative påvirkning.

Vi forplikter oss til å :

 • Sikre at styring av bærekraft (klima/miljø) forankres i ledelsen og integreres i våre forretningsprosesser​

 • Utvikle arbeidsmetoder som sparer miljøet ved å prioritere digitaliseringsprosesser​

 • Ha en maskinpark, som gjennom nyeste teknologi minimerer miljøutslipp​

 • Alltid bidra til resirkulering gjennom god avfallshåndtering i administrasjonen (papir, kildesortering, pant)​

 • Kartlegge hvilken påvirkning RTC har på miljøet og sette relevante mål​

 • Kompensere for klimapåvirkning vi ikke kan eliminere​

 • Informere våre ansatte om deres påvirkning på miljøet og gi dem mulighet til å bidra til å redusere klimagassutslipp både i arbeids- og privatliv​

 • Påvirke og velge underleverandører som har fokus på å redusere miljøpåvirkning​

I tillegg skal vi:

 • Sikre at relevante lovkrav og bransjekrav knyttet til klima og miljø etterleves​

 • Sikre rutiner som reduserer risiko for negativ mijløpåvirkning​

 • Arbeide kontinuerlig med forbedring av rutiner og prosesser innen klima og miljø​

 • Sørge for tydelig kommunikasjon internt og eksternt om vårt klimaarbeid​​