Om RTC

cat oss

RTC Offshore AS er et selskap som leverer høyt kvalifisert personell til olje- og gass samt landbasert industri, både på kort- og langsiktig basis.
Vårt hovedmål er å tilby riktig kompetanse etter kundenes ønske og forventning.
RTC Offshore AS fokuserer både på HMS, kvalitet og utvikling i alle ledd av leveransen. 
Leveranseområde er både nasjonalt og internasjonalt til operatør/kontraktør.
RTC Offshore er ISO9001-sertifisert og godkjent i Achilles

 

===

About RTC

RTC Offshore AS is a company which supply highly qualified personnel to the Oil&Gas and landbased industry, both on short- and longterm basis.
Our keygoal is to supply the right personnel within technical skills and knowledge to our customers satisfaction.
RTC Offshore AS is focusing on HSE, quality and development. 
Delivery area is both national and international to operator / contractor.
RTC Offshore is ISO-certified and qualified through Achilles.