Håndtering av Covid-19 i RTC Offshore AS

SKIEN 4. JANUAR 2022: RTC Offshore følger til en hver tid Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger og våre oppdragsgiveres retningslinjer. Vi gjennomfører utreiseinstruks for våre ansatte som reiser offshore.

RTC følger til en hver tid Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger og våre oppdragsgiveres retningslinjer. Alle våre ansatte skal etterleve myndigheters anbefalinger og reguleringer samt holde seg oppdatert på utviklingen. Ansatte som reiser offshore må gjennomføre utreisesamtaler med sykepleier og obligatorisk Covid-19 testing, enten med hurtigtest eller PCR-test hos våre oppdragsgivere.

Vi følger nøye med på smittesituasjonen og vurderer tiltak kontinuerlig.