Våre tjenester

 cat vt
 Vi har fokus på leveranser av høy kvalitet og er hands-on, fleksible og raske til å svare opp henvendelser fra våre kunder

Vi leverer personell og tjenester innenfor områdene: 

Bore- og brønnservice: 

 • Boresjef jr./sr
 • Driller
 • AD
 • Derricman
 • BDA (Boredekksarbeider)

Stabspersonell offshore:

 •  Sykepleier
 • Safety Officer
 • Radiooperatør
 • Storekeeper/logistikkansvarlig

Prosessoperatør/

tekniker:

 • Prosessoperatør/tekniker
 • Planlegger

Elektro, instrument/

automatikere og planlegger:

 • Elektrikere
 • Instrumenttekniker/automatiker
 • Planlegger (innen fagruppen elektro og instrument)

Maritime fag:

 • OIM
 • Stabssjef
 • Kontrollrom/DP Operatør
 • Kranfører
 • DVO/Matro

Tekniske fag:

 • Teknisk assistent
 • MRO
 • Motormann
 • Hydrauliker
 • Riggmekanier
 • Subsea
 • Sebsea mekanier
   

Vi leverer også prosjektleveranser innenfor følgende kjerneområder:

 • Sikkerhet HMS / Kvalitetskontroll
 • Maritim Offshore 
 • Planleggere
 • Ingeniører til prosjekter og driftsstøtte