Vi er ISO 9001 sertifisert

ISO 9001 gir retningslinjer om hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene og arbeidstakerne forventer. Standarden omhandler hvordan man skal lede prosesser og bli mer effektiv i selskapets forretningsprosesser.

sertifisering

VI er Sertifisert i henhold til kravene i Maritime Labour Convention, 2006, regulation 1.4

DNV GL Standard for Certification of Crew Manning Offices, Private Recruitment and Placement Services, Part 1: Crew Manning Offices

MLC1

Part 2: Private Recruitment and Placement Services based on the requirements in the Maritime Labour Convention, 2006, Regualtion 1.4

MLC2

Achilles JQS


JQS1

JQS2