Vi er ISO 9001 sertifisert

ISO 9001 gir retningslinjer om hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene og arbeidstakerne forventer. Standarden sider noe om hvordan man skal lede prosesser og bli mer effektiv i det selskapet driver med. 

sertifisering

Achilles JQS


JQS1

JQS2