Følge lenke til våre Etiske retningslinjer

Etikk handler om å ta ansvar. I RTC møter vi på etiske utfordringer i vår arbeidshverdag, vår forretningsdrift og i vår kontakt med medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere. Vi kan bli stilt overfor konkrete dilemmaer, hvor vi må̊ ta utfordrende valg. Disse etiske retningslinjene («Code of Conduct») skal være et hjelpemiddel i slike situasjoner og skal påvirke kulturen og adferden i selskapet.

De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere i selskapet, inkludert innleide og konsulenter som utfører arbeid på vegne av selskapet.

Etikk er et lederansvar, men samtidig er vi avhengig av at alle også tar et personlig ansvar for å opptre etisk forsvarlig i de valgsituasjoner vi møter i arbeidshverdagen. Sammen oppnår vi resultater.

Januar 2018

Ø. Jonas Christensen

Daglig leder